DAVAMLILIQ PRİNSİPLƏRİ NƏDİR?backend

DAVAMLILIQ PRİNSİPLƏRİ NƏDİR?

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki

Davamlı inkişafın vahid konsepsiyası və iddialı və hərtərəfli DİM Gündəliyinə nail olmaq bizdən sektorlar arasında effektiv tərəfdaşlıq üçün potensial yaratmağı tələb edir. O, hökumətlər, özəl sektor, vətəndaş cəmiyyəti, Birləşmiş Millətlər sistemi və digər iştirakçılar arasında tərəfdaşlıq üçün effektiv təşkilati təcrübələr və strateji sistemli siyasətlər haqqında ortaq bilik tələb edir. BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Bilik Platforması DİM-lərin və onların icrası proseslərinin başa düşülməsi üçün əsas portaldır.
DİM-in gündəliyi heç kimin geridə qalmaması prinsipinə əsaslanır. Təhlükəsiz və həssas vəziyyətlərdə çoxlu insan var. Bu, sivilizasiyalarımızın dəyərinin milli və qlobal işlərimizin kənarında sıxıntı içində olan insanlara və vəziyyətlərə necə əl uzatmağımızla mühakimə olunduğu anlayışına əsaslanır.Davamlılıq gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarına nail olmaq qabiliyyətinə xələl gətirmədən indiki ehtiyaclara nail olmaqdan ibarətdir.
Ümumilikdə, davamlılıq hamının daha yaxşı həyat, fundamental insan hüquqlarına əsaslanan ləyaqətli həyat hüquqlarına malik olduğu prinsiplərinə və öz qlobal məsuliyyətimizi tələb edən ekosistemin və planetar tarazlığın bir hissəsi olduğumuzu dərk etməyə əsaslanır. Başqa sözlə, davamlılıq qlobal vətəndaşlıq və qlobal-sosial məsuliyyət dəyər və prinsipləri ilə sıx bağlı olan inteqrativ anlayışdır. Bu, özümüzün təşkilati və korporativ qərarlarımızla, yerli və qlobal cəmiyyətlərimizin sistem elementləri ilə qarşılıqlı əlaqəsini dərk etməkdən ibarətdir.
2015-2013-cü illər arasında bəşəriyyət və planet üçün kritik əhəmiyyət kəsb edən sahələrdə fəaliyyətin stimullaşdırılması üçün Hər bir Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi üçün Məqsədlər və hədəflər nəzərdə tutulmuşdur. Dünyamızı dəyişdiririk: Dayanıqlı İnkişaf üçün 2030 Gündəliyi sənədi bu əsas 5 prinsipi vurğulayır:
P1 İnsanlar: Biz bütün forma və ölçülərdə yoxsulluğa və aclığa son qoymaq və bütün insanların öz potensiallarını ləyaqət və bərabərlik və sağlam mühitdə həyata keçirə bilmələrini təmin etmək əzmindəyik.
P2 Planet: Biz planeti deqradasiyadan qorumaq, o cümlədən davamlı istehlak və istehsal, onun təbii ehtiyatlarını davamlı şəkildə idarə etmək və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı təcili tədbirlər görmək əzmindəyik ki, o, indiki və gələcək nəsillərin ehtiyaclarını dəstəkləyə bilsin.
P3 Rifah: Biz bütün insanların firavan və dolğun həyat sürməsini və iqtisadi, sosial və texnoloji tərəqqinin təbiətlə harmoniyada baş verməsini təmin etmək əzmindəyik.
P4 Sülh: Biz qorxu və zorakılıqdan azad olan dinc, ədalətli və inklüziv cəmiyyətləri inkişaf etdirmək əzmindəyik. Sülh olmadan davamlı inkişaf, davamlı inkişaf olmadan sülh də ola bilməz.
P5 Tərəfdaşlığ: Biz bu Gündəliyi həyata keçirmək üçün tələb olunan vasitələri səfərbər etmək əzmindəyik, xüsusilə də ən yoxsulların və ən həssas təbəqələrin ehtiyaclarına yönəlmiş, gücləndirilmiş qlobal həmrəylik ruhuna əsaslanan Dayanıqlı İnkişaf naminə canlandırılmış Qlobal Tərəfdaşlıq və onların iştirakı ilə bütün ölkələr, bütün maraqlı tərəflər və bütün insanlar.
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin qarşılıqlı əlaqəsi və inteqrasiya xarakteri yeni Gündəliyin məqsədinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Gündəliyin bütün miqyasında ambisiyalarımızı həyata keçirsək, hamının həyatı dərindən yaxşılaşacaq və dünyamız yaxşılığa doğru dəyişəcək.

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Qeyir-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi “Tolerantlıq” Sosial Araşdırmalar İctimai Birliyi tərəfindən həayata keçirilən “Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin regionlarda onlayn təşviqi layihəsi çərçivəsində dərc edilir.